Alma stopper i VerdensKulturCentret

07.12.2018
Anledningen var egentlig trist, men Alma Bekturganova Andersens afskedreception strålede af varme, glæde, kædedans og fællessang

Efter 11 år i VerdensKulturCentret, er kvinde- og foreningsrådgiver Alma Bekturganova Andersen stoppet 1. december. I løbet af de mange år i VKC har Alma sat mange tydelige aftryk. Det største ses tydeligste i VKC's målgruppe. For da hun startede i august 2007 var der et overvejende flertal af mænd som var aktive i huset og nærmest ingen kvinder. Det fik Alma hurtigt lavet om på. Hun samlede og skabte VerdensKulturCentrets kvindeforum der i starten mødtes jævnligt i VKC og hen ad vejen blev et stærkt korps af kvinder, som har stået bag en hel del events og aktiviteter – både de sociale, dem med læring og dem med fest.

Alma stod også bag det meget roste integrationsprojekt Foreningsliv og mentorskab i 2009. Det 2-årige mentorprojektet fungerede så godt, at det samme år vandt Integrationsprisen.

Afskedsreception med glæde og sang

Af alle de dybe aftryk Alma har sat, bør også nævnes kvindekoret Verdens Sirener, som nærmest er blevet huskor i VKC. Og udover bevægende og rosende taler, var det netop Sirenerne som stod for underholdningen ved Almas afskedsreception 27. november i Aula. Selvom anledningen til receptionen var sørgelig, så blev det en aften fuld af energi, glæde og hjertevarme. Sammen med aftenens hovedperson kastede gæsterne sig ud i både kædedans og hollandske sanglege. Stemningen var så god, at Alma på et tidspunkt tog mikrofonen og sagde: "Alle de her varme ord og festlige indslag gør mig så glad, at jeg næsten er glad for at være blevet fyret". Det var en aften helt i Almas ånd, og TV-Bella var forbi for at dokumentere, og deres film kan ses her.

Mindre foreningsrådgivning, mere kulturrådgivning

Almas stilling blev nedlagt som følge af omprioriteringer i DIT:KBH, som er den enhed i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som VKC er en del af. Det betyder også at vi for fremtiden ikke længere vil tilbyde foreningsrådgivning i VerdensKulturCentret. Står du med et ønske om at danne en forening eller har din forening brug for sparring, så kan du fremover henvende dig til Fritid Kbh.

I VerdensKulturCentret vil vi fokusere stærkere på kultur- og projektrådgivning. For at gøre det nemmere for Københavnere med en kulturmager i maven, har vi åbnet op for at man kan indsende projektidéer til os via vores hjememeside - se link nederst. Du kan altid henvende dig til os uanset om dit projekt er heltsøbt og klar til lancering, eller om det stadig er på idéstadiet. Vi rådgiver og hjælper med alt fra projektskrivning, idéudvikling og fundraising til kommunikationsrådgivning og produktion under events.