Værdigrundlag

VerdensKulturCentret er et bydækkende kulturhus med fokus på mangfoldighed og interkultur.

Interkultur

Vi er et interkulturelt midtpunkt i København, hvor tanker og idéer omsættes til handlinger, aktiviteter og events. Vores samarbejdspartnere er kunstnere, organisationer og foreningsliv. VerdensKulturCentret er den naturlige aktør og samarbejdspartner, når vi i København taler interkultur.

Inklusion

Gennem åbenhed, respekt og aktiv inddragelse af multikulturen, nytænker og skaber vi kunst og kultur i det tværkulturelle spændingsfelt. VerdensKulturCentret skaber rum for det kreative og eksperimenterende. Vi giver borgernes oplevelser et ekstra løft ved at benytte resten af verdens kulturelle inputs. Kulturprojekter i og udenfor huset er med til at skabe og synliggøre multikulturelle oplevelser i København.

Dialog

Vi giver rum og mulighed for dialog, der fremmer verdenskulturens eksistens i dagligdagen. Vi skaber dialog for foreningsliv og multietniske partnere, således at der skabes forståelse for og styrkelse af nye danskeres vilkår og muligheder i det danske samfund. Aktive netværk danner grundlag for VerdensKulturCentrets profil. Kulturprogrammet indeholder aktuelle dialogmøder om relevante emner.

Hybrider

Kulturmøder bruges i VerdensKulturCentret som et dynamisk værktøj til at afhjælpe de sociale problematikker, der opstår i et multikulturelt samfund.
VerdensKulturCentrets rolle er både at inspirere forenings- og organisationslivet til at skabe hybrider og medvirke til, at kulturmøder i København skaber et grundlag for forståelse og ikke mindst respekt for det interkulturelle.