Standard lejebetingelser

Gældende betingelser for leje af lokale i VKC

Leje af lokaler

Vi lejer vores mødelokaler ud til aktiviteter såsom: møder, seminar, konference, præsentationer, oplæg, foredrag, undervisning, kurser og debatter. Derudover udlejes koncertsalen til koncerter, teaterforestillinger og andre åbne børne/voksne arrangementer. Brug af koncertsalen og cafeen til åbne arrangementer foregår i samarbejdet med husets personale. Mødelokaler og Koncertsalen lejes ikke ud til lukkede private fester, såsom bryllup, fødselsdag osv. Lejer må ikke videreleje, herunder overdrage brugen af det lejede til andre. Lokalet må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter. Hvis vi identificerer uoverensstemmelser, forbeholder vi os ret til at annullere løbende reservationen og afvise efterfølgende reservationer. Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

Booking af lokale

Booking af lokaler foregår online i Verdenskulturcentrets bookingsystem. Kunden er ansvarlig for at give nøjagtige oplysninger om type af arrangement. Lørdage og søndage kan mødelokaler lejes via Halbooking kl. 08.00-18.00. Tidsrummet for leje af Koncertsalen er på hverdage delt op i tidsblokkene kl. 08-16 og 16.00-23.00. Danse- og beveægelseslokalet 003 i kælderen lejes på timebasis. Man kan tage det lejede lokale i brug, hvis reservation er godkendt med ordrebekræftelse og leje af lokalet er forudbetalt. 

Oprettelse af brugerprofil

For at booke lokaler man skal selv oprette brugerprofil i vores bookingsystem (online). Kunden er ansvarlig for at give nøjagtige kontakt- og fakturerings oplysninger, samt at vælge den rigtig pris- og kundegruppe. Hvis vi identificerer uoverensstemmelser, forbeholder vi os ret til at ændre pris- eller kundegruppe.

Betaling

Brug af lokale er betinget af at lokaleleje er betalt 10 dage før mødet afholdes, medmindre andet er aftalt. Skal du bruge et lokale med mindre end 10 dages varsel, skal du betale online med dankort. (Offentlige institutioner, der betaler via EAN er undtaget den betingelse).  

Ændring og aflysning

Ændring eller aflysning af reservation skal ske online. Tilbagebetaling af lejen sker kun, hvis lokalet aflyses senest 10 dage før lokalet tages i brug. Der betales fuld leje, hvis aflysningsfristen overskrides.  

Bespisning

Bespisning i lokalet kan kun ske efter aftale med husets café. Det er ikke tilladt selv at tage mad og drikke med i Verdenskulturcentret. Har I købt kaffe mv. i cafeen og selv bragt den op i lokalet, er I forpligtiget til at stille brugt service på cafeens afrydningsbord i stueetagen.  

Bestilling af ekstraudstyr og tillægsydelser

Priserne på tekniske udstyr er som udgangspunkt fastlagt på at brugeren selv håndtere udstyret efter det er klargjort til brugeren. Ekstra bestilling af tekniske udstyr eller serviceydelser skal ske senest 10 dage før mødet.  

Overholdelse af sluttidspunktet

Lejere skal sørge for at lokalet efterlades ryddeligt med borde og stole i standartopstilling på sluttidspunktet for bookingen, husk at lukke vinduerne, så alarmen ikke aktiveres. Overholdes dette ikke vil Brugeren blive opkrævet en ekstra regning. Vær også opmærksom på at rydde op i lokalet, til glæde for de efterfølgende brugere.

Erstatningsansvarlighed

Lejer/bruger er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede/lånte eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede. Kulturhuset er ikke erstatningsansvarligt, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale, evt. i et andet kulturhus. Skader der straks kræver udbedring, skal med det samme anmeldes til kulturhuset.  

Selvbetjent adgang og koder

Huset har selvbetjent åbningstid på hverdage kl. 16.00-23.00 og på lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00-23.00. For adgang til huset skal du benytte dit sundhedskort. Der behøves ingen kode, du skal blot benytte sunhedskortet i scanneren ved døren.

Husorden/lokaleorden

Lejer er forpligtiget til at overholde kulturhusets husorden. Såfremt det lejede ikke modtages som aftalt eller forventet, skal lejer straks meddele dette. Der må ikke uden samtykke foretages ændringer i det lejede, herunder fixe skruer, søm og lign i vægge og lofter uanset at disse fjernes  

Rygepolitik

Der må ikke ryges i kulturhuset.  

Øvrigt

Kulturhuset er uden ansvar for lugt-, støj-, og lys gener, der evt. måtte hidrøre fra andre dele af kulturhuset.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.