Om Verdenskultur for børn & unge

Nyt undervisningstilbud bringer den levende kultur fra hele verden ind i de københavnske skoleklasser

Kære lærer,

Verdenskultur for børn og unge er et nyt og spændende Åben Skole-tilbud for skoleelever i VerdensKulturCentret. Formålet er, at inspirere børn og unge til at opleve levende kultur fra hele verden og dermed fremme elevernes interkulturelle kompetencer. Vores tilbud indeholder kulturformidling i børnehøjde gennem interaktive workshops, musik, dans, teater, film mm.

Formål

Formålet er at inspirere børn og unge til at nyde den kulturelle rigdom, der findes på Nørrebro, at komme i kontakt med det frivillige foreningsliv, holde fester sammen og blive klogere på den levende kultur fra hele verden. I dagens multikulturelle samfund i en globaliseret verden, har børn og unge brug for kompetencer for at kunne begå sig. At have interkulturelle kompetencer vil sige, at være i stand til at agere og handle i en interkulturel sammenhæng, eksempelvis iblandt en gruppe af mennesker, som har forskellige kulturelle baggrunde. Mange studier peger på, at mennesker tilegner sig interkulturelle kompetencer bedst igennem direkte personlige oplevelser i et interkulturelt miljø.

Det er præcist hvad vi ønsker at tilbyde i vores program.

Kulturforståelse

Vi tager udgangspunkt i et  dynamisk og komplekst kulturbegreb, nemlig at kultur er en social konstruktion, et produkt af kommunikation og interaktion i møder mellem mennesker i specifikke sociale kontekster. Set med interkulturelle briller er børn og unge kulturskabere fremfor kulturbærer.

Eleverne skal opøve færdigheder i at blive opmærksomme på, hvordan kultur skabes omkring dem og andre steder. De skal kunne afkode, fortolke, analysere og selv skabe kultur og kulturelle produkter. Kun på den måde kan de forstå kultur, som den foranderlige størrelse den vitterligt er og forhandle, bevæge og udvikle den.

Praksisorienteret interkulturel pædagogik er baseret på, at værdier, holdninger, fornuft og sandheder godt nok er kulturelt og historisk betinget (altså relative), men at de netop derfor skal undersøges, diskuteres og udfordres – og ikke bare tolereres, respekteres eller opgives.

Baggrund

VKC står for formidling af interkultur, lægger hus til mange frivillige engagerede kulturforeninger og byder på et globalt og spændende program med musik, dans, foredrag, teater og meget mere kultur fra hele verden - året rundt. I en årrække  har VerdensKulturCentrets ledelse og personale og mange af de kulturelle foreninger i huset haft et ønske om at skabe rammer for et interkulturelt børne– og ungetilbud for børn og unge på skoler og i fritidsinstitutioner.

Forening Alverdens Børn har taget initiativ til at skabe dette særlige interkulturelle bidrag og supplement til undervisningsprogrammet i samarbejde med verdensKulturCentret.

Verdenskultur for børn & unge er støttet af Nørrebro Lokaludvalg